Testy spełniające wymogi międzynarodowych dyrektyw

Nasze laboratorium badawcze o powierzchni ponad 500 m2, dzięki akredytacji NEMKO zgodnie z normą ISO 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, może samodzielnie przeprowadzać badania przygotowawcze do certyfikacji wyrobów, zgodnie z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej.

Laboratorium jest w stanie wykonać badania wymagane dla oznaczeń NEMKO, cULus, EAC oraz dla wszystkich głównych międzynarodowych znaków jakości. Okapy posiadają autocertyfikację CE producenta potwierdzającą ich zgodność z obowiązującymi międzynarodowymi normami dotyczącymi produktów oraz dwuletnią gwarancję zgodnie z wymaganiami przepisów europejskich. Spełniają wymogi dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) i dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE). Właściwości użytkowe wyrobów zadeklarowane w katalogu są mierzone zgodnie z aktualnymi rygorystycznymi technikami, a stosowne wartości są podane w kartach technicznych dla każdego produktu w pozycjach: NATĘŻENIE PRZEPŁYWU (m³/h), CIŚNIENIE (Pa), POZIOM HAŁASU Lw(dBA), MOC SILNIKA (W).

Doskonałe osiągi

Stosowane przewody są charakteryzowane przez niski poziom hałasu, wysoką wydajność i ciśnienie, dlatego minimalizują typowe straty ciśnienia wynikające z rurociągu odprowadzającego. Wyposażone są w termiczny czujnik, który tymczasowo wyłącza pracę w przypadku osiągnięcia wysokich temperatur. Używane są różne rodzaje przewodów w zależności od geometrii produktu, wymaganej wydajności i rynku docelowego.

Weryfikacja i kontrola jakości

W procesie tworzenia i weryfikacji produktów przeprowadzane są także testy wydajnościowe mające na celu poprawę produktów, uwzględniające hałas, wibracje, zdolność do absorpcji oparów, skuteczność oświetlenia, zdolność do zatrzymywania tłuszczów zawartych w oparach gotowania oraz zdolność do wchłaniania zapachów i dymu w przypadku stosowania produktu jako okap z filtracją.

Nemko

Znany na całym świecie znak certyfikujący zgodność produktów elektrycznych i elektronicznych z wymogami w zakresie bezpieczeństwa

Comunità Europea

Produkty FIM spełniają wymogi bezpieczeństwa zawarte w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej

cULus

Produkty FIM spełniają wymogi amerykańskich i kanadyjskich norm bezpieczeństwa i działania

AEC

Produkty FIM spełniają wymogi norm Rosji, Białorusi oraz Kazachstanu, Armenii i Kirgistanu w zakresie bezpieczeństwa i działania.