Postęp technologii w sektorze sprzętu kuchennego w ostatnich latach wykazał, że istnieje szeroki zakres możliwości poprawy wydajności i zmniejszenia światowego zużycia energii elektrycznej. Na podstawie tego założenia ustawodawca, za pośrednictwem rozporządzenia delegowanego (UE) nr 65/2014, włączył dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą etykietowania energetycznego okapów stosowanych w gospodarstwach domowych. W tym celu opracowano etykietę energetyczną dla okapów kuchennych, aby zapewnić, że etykiety dostarczą danych o wydajności, które będą zachętą dla producentów do coraz lepszego poprawiania wydajności, zmniejszania zużycia i umożliwienia konsumentowi oceny różnic oraz zidentyfikowania bardziej wydajnych modeli. Jak zawsze, producent ma obowiązek dostarczyć razem z urządzeniem odpowiednią etykietę energetyczną, podczas gdy sprzedawca ma obowiązek umieszczenia etykiety energetycznej na produkcie lub obok niego, w sposób jednoznacznie odnoszący się do niego.

Etykieta energetyczna dla okapów w pierwszej wersji, czyli od 1 stycznia 2015 roku, obejmuje skalę energetyczną od A do G. Następnie co najmniej co dwa lata przewiduje się poprawę poprzez dodanie znaku +, czyli od 1 stycznia 2016 roku skala obejmuje od A+ do F, od 1 stycznia 2018 roku od A++ do E, a od 1 stycznia 2020 roku tabela kolorów obejmuje skalę od A+++ do klasy D.

Turcja, nie będąc członkiem UE, lecz tylko kandydatem, spersonalizowała etykietę energetyczną; dla wszystkich naszych produktów można również wyświetlać i pobierać tę wersję.

W każdej karcie technicznej naszych okapów znajduje się pozycja KLASA ENERGETYCZNA wskazująca klasę produktu.

Poniższy schemat pokazuje, jak czytać etykietę energetyczną.